Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Organizacja Instytutu

Organizacja Instytutu


Organizację wewnętrzną Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” określają:

1) Statut
uchwalony przez Radę Naukową Instytutu uchwałą nr uchwałą nr 1/X/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 22 listopada 2017 r.

2) Regulamin organizacyjny
ustanowiony zarządzeniem nr 34/12 z dnia 26 września 2012 r. dyrektora Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, tekst jednolity: zarządzenie nr 20/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm.

Strukturę organizacyjną Instytutu, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego działania określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakła-dowych organizacji związkowych.

Regulamin organizacyjny określa organizację Instytutu oraz zadania w zakresie:
– działalności naukowo-badawczej,
– lecznictwa szpitalnego,
– ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
– działalności diagnostycznej,
– działalności rehabilitacyjnej,
– działalności administracyjnej, księgowej, kadrowej i technicznej.


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2018/04/18 21:55:52
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak